top of page

2.

Föräldrastöd

Föräldrastöd kan komma i flera olika former. Det jag erbjuder är handledning till föräldrar.

Jag älskar att få komma ut och prata med föräldrar om hur vi kan få våra familjerelationer att bli bättre. Jag tror att vi med hjälp av att prata med varandra i familjen kan få bättre relationer. Att reflektera, tänka efter och känna i sitt föräldraskap påverkar våra barn!

Att även dela föräldraskap med andra föräldrar gör att man får nya perspektiv, insikter, tips och självförtroende.

"Först när man "bara är" kan man hör sitt eget och andras hjärtslag"

Jag är utbildad via Family-Lab i Sverige som är baserat på den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juuls erfarenheter och teorier om relationerna i familjer. Det centrala begreppet i Family-Labs arbete är relationskompetens, den nyckel till den omsorg, lyhördhet och respekt som alla parter behöver. 

bottom of page