top of page

1.

Individuell
terapi

Samtalet är basen i terapin och används för att bearbeta problem och ges till friska människor som vill utvecklas.  Vi tittar både på det förflutna, vilket kan innefatta samtal om barndom och din livshistoria. Vi tittar på det som är här och nu dvs hur problemen blir synliga i din vardag men också framåt, vilka styrkor du besitter och hur du kan frigöra din inre glöd och börja må bättre.

Jag som terapeut lyssnar och stöttar men det är du som är drivande för vilka ämnen som ska beröras. Jag lyssnar, ställer frågor, för in nya perspektiv och föreslår övningar och verktyg som du kan pröva i vardagen. 
Vi människor är inte vana vid att bli hörda på riktigt, att få tala till punkt med full närvaro och det gör skillnad. 

Samtalsterapeuter kan var certifierade, diplomerade, ackrediterade eller auktoriserade. Jag är diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® via Psykosyntesakademin i Stockholm.

bottom of page