top of page

3.

Förändringsledning

Förändringsledning (Change Management) handlar om att ta sig från nuläge till börläge med hjälp av ett strukturerat arbetssätt. Förändringsledning används när organisationer behöver förändras av någon anledning.

 

Det är mycket lättare att genomföra förändringar om man har grundläggande kunskaper om förändringsledning. Det går att göra mycket konkret för att lättare få med människor i en förändring av en organisation.

Jag erbjuder tjänsten som förändringsledare till organisationer som behöver ha stöd avseende mänskligt beteende, känslor och reaktioner under en förändringsfas och hur man kan tackla dessa känslor, beteenden och reaktioner som dyker upp.

Jag är utbildad via Astrakan och har mångårig erfarenhet av att leda förändringsarbete. 

bottom of page