top of page

Sandras Förändringslab

Individ. Grupp. Organisation
Mitt förhållningssätt

Jag hjälper dig att hitta ett annat sätt att leva på för att uppnå balans i livet och känna dig mer nöjd.

Jag gör allt för att du ska bli sedd för den du verkligen är bortom maskerna vi ofta visar upp i vardagen.

Jag lovar att lyssna på dig och göra allt som står i min makt för att du ska komma vidare med ditt problem och skapa de rätta förutsättningarna för verklig förändring och utveckling. 

Sandra_konsultbild_edited.jpg
Om mig

Jag hjälper dig att skapa förändring i ditt liv.

Jag har egen erfarenhet av att ha förändrat mitt liv. Jag vet någonting om utbrändhet och missnöje i livet och vilket lidande det innebär. Jag vet hur du kan återhämta dig från en utmattningsdepression och att du kan förändras och utvecklas för att uppnå balans och det vill jag sprida till andra.

Jag har på olika sätt arbetat med personlig utveckling och förändring i många, många år. 

Jag är  diplomerad psykosyntesterapeut utbildad vid Psykosyntesakademin.

Jag är  föräldrastödjare och stöttar familjer att få bättre relationer. Jag tar avstamp i Jesper Juuls syn på föräldraskap och är utbildad via Family-Lab. 

Jag har jobbat i organisationer med förändring och utveckling i över 20 år.

1.

Individuell
terapi

Stödjer din personliga utveckling med samtalet som grundverktyg

2.

Förändringsledning

Stödjer företag och organisationer i förändring

3.

Föräldrastöd

Stödjer dig som föräldrar i relationen till ditt barn

4.

Grupp
utveckling

Stödjer företag och organisationer med gruppputveckling

Therapy Sessions
Contact
"Vi människor är inte vana vid att bli hörda på riktigt, att få tala till punkt med full närvaro och det gör skillnad"
 

Sandra Jonsson

bottom of page